Ničí nový trend vzdelávania deťom zdravie?

Myšlienka od Fymasu na úvod: Ak budeme 8 h kráčať každý deň ovplyvní to naše zdravie ? Napriek tomu, že chôdza sa považuje za jednu z najprirodzenejších foriem pohybu pri veľkej dávke by i chôdza začala v určitej oblasti ľudskému telu škodiť. 

Sed a práca na počítači sama o sebe nemá negatívny vplyv na svaly a kĺby nášho tela. Je to poloha ako každá iná a pre naše telo nie je nebezpečná. Celý problém vzniká v dĺžke sedu a odpútavaniu pozornosti od prirodzenej potreby hýbať sa. Ak posadíme dieťa pred počítač a kážete mu hodinu sa intenzívne sústrediť na vyučovanie, učíte ho schopnosti zotrvať na mieste bez pohybu a prestať tak počúvať svoju prirodzenú potrebu postaviť sa a zmeniť polohu tela. Domácu výučbu môžeme brať ako výhodu z pohľadu voľnosti pohybu pri učení. Dieťa sa môže kedykoľvek postaviť, naťahovať sa, zmeniť polohu tela bez toho aby rušilo svojich spolužiakov. Avšak u detí, ktoré túto potrebu prirodzene zmeniť polohu tela stratili, vidíme cez prestávku skôr potrebu kontrolovať sociálne siete a komunikovať so svojimi kamarátmi čím sa sed len predlžuje.

Fymas pre Vás spracoval hrozby online vzdelávania:

1. Strata schopnosti vzpriamiť sa. Pri dlhom sedení dochádza k únave vzpriamovacích svalov chrbtice a telo tak prirodzene padá do uvoľneného sedu. Tento sed je typický guľatým chrbtom, sedom na kostrči a predsunutou hlavou. Po určitom čase telo spohodlnie a tento uvoľnený sed volí ako prvú voľbu, ako ochranu pred preťažením vzpriamovačov chrbtice. Vzpriamovače chrbtice tak slabnú a vzpriamený sed či vzpriamené držanie tela v stoji začínajú byť čoraz viac namáhavé a preto prirodzene dochádza k vzniku chybného držania tela.

2. Nedostatok pohybovej aktivity a športu u detí počas pandemického obdobia ešte viac podporuje sedavý spôsob trávenia voľného času a tak fixuje chybné držanie tela. Kompenzácia sedu pohybom je nesmierne dôležitá tak ako u detí v období rastu, kedy chybne držanie tela podporuje vznik skoliózy, asymetrií a deformít, tak i u mladých dospelých, ktorí už nerastú. U mladých dospelých sa čoraz častejšie objavujú diagnózy prislúchajúce staršej generácii ako napríklad degeneratívne poškodenia platničiek.

3. Bolo dokázané, že dlhý, nesprávny sed ovplyvňuje aktivitu svalov panvového dna a priečnych brušných svalov. Súčasná aktivácia týchto skupín svalov hrá dôležitú úlohu pri kontrole močového mechúra. Pri oslabenej funkcii panvového dna dochádza k porušeniu schopnosti bráničného dýchania. Bránica sa pri nádychu pohybuje koordinovane so svalmi panvového dna. To znamená že keď brániaca klesá pri nádychu, svaly panvového dna sa znižujú tiež. Rovnako tak pri výdychu bránica stúpa pod rebrový kôš, aby vytlačila vzduch a svaly panvového dna sa dvíhajú. Dysfunkčné dýchacie vzorce brzdia tento dynamický pohyb panvového dna (stuhnuté svaly panvového dna sú slabé a nefunkčné, a preto prispievajú k stavom, ako je prolaps panvových orgánov, bolesť panvy, diastáza konečníka, dysfunkcia čreva , močového mechúra a neplodnosť).

4. Zníženie kognitívnych schopností. Medzi tieto funkcie zaraďujeme napríklad pamäť, myslenie, pozornosť, schopnosť riešiť problémy, úsudok, porozumenie a používanie reči, vyjadrovanie sa, plánovanie, organizovanie, predstavivosť či priestorovú orientáciu.

Aby sme predišli problémom spojeným s ďalšou vlnou pandémie a možnosťou online vzdelávania, mali by ste sa začať svojim deťom venovať viac. A ak si vravíte, že na to kvôli vlastnej vyťaženosti nemáte čas, tak práve vy takéto cvičenie možno potrebujete viac ako vaše dieťa. Obmedzenia spojené s COVID-19 a online forma života sa týka rovnako i dospelých. Ak sa so svojim dieťaťom budete pravidelne hýbať, ocení to i váš usedený a preťažený chrbát. Počas prestávky si s deťmi zahrajte rýchlu pohybovú hru, spravte si domácu súťaž, po pracovnej dobe vezmite dieťa von a skúste nahradiť čas strávený pri televízii pohybom.

Jednou z pomôcok, ktorá Vášmu dieťaťu pomôže počas vyučovania udržať vzpriamené držanie tela je Dr.Vystri sa. Je to elastická pomôcka, ktorá drží ramená v ideálnej polohe čím podporuje vzpriamené držanie tela v sede. Je vhodná pre tých, ktorí nedokážu robiť viac vecí naraz. Sústrediť sa na správny sed a zároveň premýšľať nad riešením náročných úloh a zadaní je pre mnohých z nás veľmi náročná výzva. Pomôcka Dr. Vystri sa bude Vášmu dieťaťu automaticky podnecovať správny sed a zároveň mu umožňuje plne sa koncentrovať na výučbu. Je potrebné dodržať odporúčaný návod nosenia Dr. Vystri sa, ktorý je stanovený na interval 2-4x denne na 20-30 min. Pri častejšej a dlhšej aplikácii by mohlo prísť zo začiatku nosenia k preťaženiu svalov. Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. Túto pomôcku si viete zakúpiť vo u nás vo Fymase.Môže sa vám páčiť

0 Komentárov