Fymas radí seniorom ako správne cvičiť

Seniorský vek, obdobie života kedy sa každý môže trošku spomaliť a užívať si krásu svojho okolia. Práve mesiac október je venovaný seniorom a preto by sme aj my v tomto článku chceli prispieť k ich pohode. Cvičenie v seniorskom veku je kľúčom k udržaniu, udržaniu vitality a kvalitného života. Napriek pribúdajúcim zdravotným ťažkostiam je možné pre každého seniora nájsť vhodnú formu pohybovej aktivity. 

Čo Vám cvičenie prináša ?

 • prevencia chorôb 
 • upevňuje fyzické a mentálne zdravie 
 • podporuje rovnováhu a tak predchádza pádom 
 • odbúrava stres 
 • má pozitívny vplyv na pamäť a sebadôveru. 

Medzi prvky, ktoré by malo obsahovať vhodné cvičenie pre seniorov patrí nácvik správneho dýchania a držania tela ktoré je potrebné dodržať počas celého cvičenia. Cvičenia sú zložené z dýchacej gymnastiky, cievnej gymnastiky, uvoľňovania kĺbov a naťahovania svalov, cvičenia na posilnenie svalov, zvýšenie pohyblivosti kĺbov a chrbtice, posilnenie panvového dna a hlbokého stabilizačného systému, udržiavanie a rozvoj rovnováhy. 

7 zásad ktoré Fymas odporúča pri cvičení dodržiavať: 

 • poznať svoj zdravotný stav a faktory, ktoré cvičenie limitujú (bolesť, tepová frekvencia, závraty, nauzea, dušnosť, stav po operácii napríklad po TEP – totálna endoprotéza bedrového kĺbu sa neodporúča vykonávať cviky vyžadujúce prekríženie dolných končatín, vysoký krvný tlak, degeneratívne ochorenia kĺbov a platničiek), 
 • cvičiť v kľudnom a pohodlnom tempe, neponáhľať sa, 
 • uprednostniť ľahko pochopiteľné a realizovateľné cvičenia, 
 • nevynechávať relaxačnú fázu, 
 • dbať na bezpečnosť pri cvičení, 
 • necvičiť na silu a cez bolesť, cvičiť na koordináciu a rovnováhu tela, pracovať na stabilite kĺbov, 

ak ste absolvovali operáciu alebo máte vážne zdravotné ťažkosti, konzultujte cvičenie s odborníkom. Medzi vhodné športy patrí napríklad chôdza s paličkami, turistika, plávanie, hydrokinezioterapia (cvičenie vo vode), bicykel (pri strate rovnováhy na 3 kolesách), joga pre seniorov alebo SM Systém. Vo Fymase pre seniorov ponúkame SM Systém začiatočníci. Metóda SM Systém je terapeutickou metódou, ktorá sa zameriava na liečenie chrbtice a hlavných kĺbov tela. Pre seniorov je hlavným benefitom cvičenia SM Systému tréning rovnováhy a koordinácie. Aktívne uvoľnenie kĺbov a svalov. 


Ako je to s mojou krčnou tepnou a prečo si mám dávať pozor na záklon hlavy? Existuje všeobecne známe odporúčanie nezakláňať hlavu v pokročilom veku. Prečo je tomu tak, čo je na záklone hlavy nebezpečné ? Mozog je jeden z orgánov tela, ktorý potrebujeme k prežitiu. Mozog je zásobený krvou, ktorá mu prináša potrebný kyslík, energiu (cukor) a ostatné potrebné látky k jeho správnej funkcii. Krv do mozgu prúdi krčnými a chrbticovými tepnami. Krčné tepny sú výrazne mohutnejšie a privádzajú 85% potrebnej krvi do mozgu. Chrbticové tepny zabezpečujú zvyšok a prekrvujú mozgový kmeň, mozoček okcipitálne laloky. Záklon hlavy tak môže byť nebezpečný v dvoch rovinách, buď ovplyvní prietok krvi na úrovni krčných alebo chrbticových tepien. 

Krčné tepny môžu byť ovplyvnené priamym zvýšením tlaku v mieste tlakového receptoru tepny kedy dochádza k poklesu tlaku krvi, zníženiu srdcovej frekvencie až k zastaveniu srdcovej činnosti či kolaps a strata vedomia. Tepna môže byť však podráždená i pri príliš utiahnutej kravate, tesnom golieri či pri záklone hlavy (umývanie vlasov v kadernickom umývadle), pri prudkom otočení hlavy a záklone. 

Chrbticové tepny naopak prechádzajú úzkym priestorom v chrbtici, ktorý môže byť zúžený i zlým držaním tela. U starších ľudí sa častokrát zlé držanie tela pretvára do deformít, v okolí stavcov vznikajú výrastky a svalstvo je skrátené. Pri bežnej polohe hlavy senior problém nemusí pociťovať. Avšak pri pohybe hlavy do záklonu častokrát dochádza v dôsledku už vzniknutých deformít kostrového a svalového tkaniva k útlaky chrbticovej cievy a tak k nedostatočnému prekrveniu časti mozgu. Tento stav sa prejavuje ako točenie hlavy, závrat, pocit na vracanie, zrakové poruchy, rozmazané videnie, necitlivosť tváre, slabosť či znížená citlivosť horných končatín. 

Súčasťou regenerácie sú i masáže. Sú všetky vhodné i pre seniorov ? Jednou z najobľúbenejších častí terapie našich klientov vo Fymase sú masáž a mäkkétechniky. Je však vhodná i pre seniorov? Odpoveď znie áno. Masáž a mäkké techniky pomáhajú uvoľniť napätého svalstva a jednotlivé vrstvy podkožia. Pomáhjú tak urýchliť regeneráciu a všeobecne vytvára príjemne pocit pre telo i myseľ. U seniorov však treba brať ohľad ich zdravotný stav a kontraindikácie jednotlivých techník. Medzi hlavné kontraindikácie patria kŕčové žily (lokálna kontraindikácia), artérioskleróza, ťažké srdcovo-cievne ochorenie. Súčasťou mäkkých techník býva i mobilizačná zložka. U seniorov pri mobilizačných technikách treba brať veľký ohľad na aktuálny stav. Hybnosť v jednotlivých kĺbových spojeniach a svalové spazmy (zatuhnutia). Pre časté deformity a prestavby kostí a svalov, ktoré sú v staršom veku pomerne prirodzené nie je vhodné vykonávať mnohé z mobilizačných techník a uvoľňovať všetky zatuhnutia. Jemná mobilizácia pod vedením skúseného terapeuta môže i seniorom v určitých prípadoch veľmi pomôcť. Preto Vám odporúčame zvážiť výber fyzioterapeuta, ktorý sa zoznámi s vašim zdravotným stavom a následne zvolí vhodnú techniku terapie. 

Držíme Vám palce pri cvičení Paula a Maťa

Môže sa vám páčiť

0 Komentárov