DZT propaguje aktívny a udržateľný oddych v prírodných rajoch Nemecka

Uvoľnenie obmedzení v súvislosti s pandémiou koronavírusu na Slovensku a v Nemecku pred začiatkom letnej sezóny je ďalším míľnikom pre zotavenie nemeckého turistického incomingu po dvoch rokoch krízy 2020 a 2021. Európske zdrojové trhy prispejú podľa analýz Tourism Economics najvyššou mierou k zotaveniu. Odborníci predpovedajú na rok 2022 viac ako 54 miliónov prenocovaní európskych hostí v Nemecku, čo predstavuje 83 percent úrovne pred krízou v roku 2019.

Objem prenocovaní slovenských hostí sa spamätáva

Pandémia koronavírusu znamenala hlboký prepad turistického priemyslu po celom svete. Dotklo sa to najskôr aj cestovného ruchu zo Slovenska do Nemecka: po desiatich rekordných rokoch po sebe klesol počet prenocovaní slovenských hostí v Nemecku v roku 2020 o 31,8 percent, koncom roka 2021 vykázalo Nemecko v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast vo výške 18,9 percenta. V 1. štvrťroku 2022 sme s počtom 116.813 prenocovaní slovenských hostí už prekonali úroveň roku 2019 (+2,8 % v porovnaní s rokom 2019 | +61,2 % v porovnaní s rokom 2021). 

Laszlo Dernovics, vedúci zahraničného zastúpenia v Rakúsku a na Slovensku a regionálny manažér pre juhovýchodnú Európu Nemeckej turistickej centrály (DZT): „Nemecko je u Slovákov veľmi obľúbenou rekreačnou destináciou. Dve tretiny slovenských turistov z tohto segmentu navštívilo Nemecko pred vypuknutím pandémie, podiel dovolenkujúcich hostí na celkovom objeme ciest vzrástol v druhom pandemickom roku na 34 percent, v roku 2019 predstavoval 20 %. Najväčší pokles sme zaznamenali pri ostatných súkromných cestách, akými sú návštevy priateľov a príbuzných. Zatiaľ čo v roku 2019 to bol ešte najväčší segment s takmer polovicou všetkých cestujúcich, v roku 2021 klesol jeho podiel na trhu na 33 %. Segment obchodných ciest, ktorý je pre Nemecko rovnako dôležitý, ostal s podielom na trhu vo výške jednej tretiny takmer stabilný.“

Aktívna dovolenka a dovolenka v prírode je aj pre Slovákov dôležitým motívom pri cestovaní

Nemecko je stále obľúbenejšou prírodnou destináciou. V roku 2021 obsadilo v tomto segmente podľa IPK International dokonca druhé miesto pri destináciách Európanov z celosvetového hľadiska. Pri druhoch dovoleniek, ktoré budú zohrávať v budúcnosti väčšiu rolu, zaujíma dovolenka v prírode popredné miesto. Hlavne dovolenka pri vode si získala priazeň cestujúcich s nárastom 16 percent oproti roku 2020. Podstatným dôvodom je rozmanitá ponuka. Viac než 12.000 prírodných jazier, z toho 750 s viac než 50 ha vodnej plochy, 1.200 kilometrov pobrežia pri Severnom a Baltskom mori a takmer 900 veľkých a menších riek – rozľahlé vodstvo v Nemecku ponúka najlepšie podmienky na aktívny oddych pre rekreačných športovcov.

Nová kampaň online, ktorú pripravila Nemecká turistická centrála (DZT) pod názvom ‚Wake up in Destination Germany‘, má nalákať ešte viac cestujúcich na túto ponuku, pričom u fanúšikov vodných športov z hlavných zdrojových trhov juhovýchodnej Európy propaguje osviežujúce prírodné zážitky, nečakané dojmy a športový životný štýl počas aktívnej dovolenky v Nemecku.

„Nemecko je u Slovákov mimoriadne obľúbená destinácia s ponukou dovolenky v mestách rôznych podujatí, ale aj aktívnej dovolenky či dovolenky v prírode. Polovica všetkých ciest za dovolenkou zo Slovenska bolo v roku 2021 v segmente dovoleniek so športom (20%) a v rekreačných oblastiach (31 %),“ tvrdí Dernovics. „Za posledné dva roky sme skonštatovali zmenu nárokov všetkých cestujúcich: ľudia si medzičasom viac cenia pozornosť, autentickosť, udržateľnosť a túžbu po nedotknutej prírode. Našimi tematickými kampaňami reagujeme na potreby zákazníkov,“ hovorí ďalej Dernovics.

‚Wake up in Destination Germany‘ je nadregionálnou kampaňou, ktorá bude prebiehať v Rakúsku, ale aj v Čechách, Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Pri produkcii videa spolupracuje DZT s Red Bull Media House Publishing. Okrem toho budeme propagovať kampaň pomocou programatickej reklamy. Atlét Red Bull a dvojnásobný majster sveta v kategórii wakeboard Dominik Gührs navštívi v rámci kampane doteraz menej známe vidiecke regióny, ale aj rušné miesta pred bránami veľkomiest. Otestuje možnosti pre rôzne lifestylové druhy športov priamo na mieste a bude si viesť video denník o svojich dojmoch z destinácie pre aktívne dovolenky, akou je Nemecko. Cestovateľský video blog bude zdieľať na svojom kanáli na YouTube, ale aj na špeciálne vytvorenej vstupnej stránke DZT www.germany.travel/watersport.

O DZT

Nemecká turistická centrála (DZT) je národný „tourist board“ Nemecka. Z poverenia Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy zastupuje turistickú krajinu Nemecko a na základe uznesenia Nemeckého spolkového snemu ju toto ministerstvo podporuje. V úzkej spolupráci so svojimi partnermi z nemeckého cestovného ruchu, zväzov a podnikov z hospodárstva, vypracúva DZT stratégie a marketingové kampane, aby posilňovala pozitívny imidž nemeckých turistických destinácií v zahraničí a podporovala cestovný ruch do Nemecka. DZT čelí výzvam v dôsledku pandémie koronavírusu pomocou stratégie na zotavenie, ktorá pozostáva z troch oblastí:

- zvýšenie povedomia o značke a posilnenie profilu značky turistickej krajiny Nemecko

- manažment vzťahov a prenos know-how na podporu cestovného ruchu, ktorý ovplyvňujú hlavne stredne veľké podniky

- cielený prieskum trhu a analýza dôsledkov pandémie ako základ pre ďalšie opatrenia, ktoré vychádzajú z evidencie

DZT počas lockdownu udržiavala dialóg so zákazníkmi pomocou anticyklického marketingu, zapracovala zmenené preferencie do komunikácie a tým sprostredkovala empatiu a inšpiráciu.

Ťažiskové témy udržateľnosť a digitalizácia

DZT podporuje udržateľný a perspektívny cestovný ruch v súlade s cieľmi spolkovej vlády. Zameriava sa pritom na témy udržateľnosti a digitalizácie. Téma udržateľnosti je viac než jedno desaťročie ústrednou témou, ku ktorej pristupujeme vo všetkých oblastiach spoločnosti strategicky a medzirezortne. Organizácia pritom uplatňuje stratégiu troch pilierov, ktorá spája externý prenos znalostí a podporný prístup v komunikácii s internou iniciatívou udržateľnosti. Vďaka DZT zaujíma turistická krajina Nemecko v medzinárodnej konkurencii miesto destinácie s udržateľnými a inkluzívnymi ponukami v zmysle zodpovedného turistického ruchu, ktorý je témou budúcnosti. S vypuknutím pandémie koronavírusu došlo k výraznému posunu hodnôt v medzinárodnom postoji k cestovaniu s dôrazom na sociálno-ekologickú zodpovednosť.

DZT je priekopníkom v implementácii imerzívnych technológií (virtual, augmented and mixed reality), vo využívaní konverzačných rozhraní (napr. jazykových asistentov) a aplikácií s podporou umelej inteligencie, napr. ChatBots. Na zviditeľnenie turistických ponúk na propagačných platformách s podporou umelej inteligencie koordinuje DZT spoločný open data-projekt nemeckého turizmu za účelom vytvorenia znalostného grafu. DZT má zastúpenia v 27 krajinách, ktoré a riadi zo svojej centrály vo Frankfurte nad Mohanom. 

Môže sa vám páčiť

0 Komentárov