Rodiny, ktoré sa hrajú spolu, sú šťastnejšie

Rodiny, ktoré sa spolu hrajú, sa cítia šťastnejšie ako tie, ktoré sa spolu nehrajú. Napriek tomu sa 20 % rodičov vo svete priznáva, že nikdy netrávia čas hraním sa ako rodina. Na Slovensku je až 30 %. Jednou z príčin sú digitálne zariadenia. Rodičia na nich v priemere trávia dvakrát viac času, než spoločným hraním sa s deťmi. Až 9 z 10 rodičov aj detí by sa však spolu chceli hrať viac. Spoločnosť LEGO chce rodinám pomôcť s touto neľahkou úlohou, a preto prináša novú iniciatívu Polhodinu pre rodinu. Počas celého roka bude zdieľať inšpirácie rady odborníkov, ako môžu spolu rodiny tráviť viac času. 


Podľa globálneho prieskumu spoločnosti LEGO® Play Well Report 2024, ktorého súčasťou bolo premiérovo aj Slovensko má hra pre deti mnohé výhody. Deväť z desiatich rodičov tvrdí, že hra je základom šťastia a celkovej pohody ich dieťaťa, pomáha mu budovať tvorivú sebadôveru, sebavyjadrenie a sebavedomie experimentovať.

Spoločná hra s deťmi má zároveň benefity aj pre rodičov:

86 % rodičov tvrdí, že hra im pomáha lepšie spoznať svoje dieťa

87 % rodičov tvrdí, že hra im pripomína, čo je v živote dôležité

79% rodičov tvrdí, že hra im pomáha hovoriť o dôležitých veciach (napr. bezpečnosť, životné prostredie, globálne problémy atď.)

Na dôležitosť spoločnej hry poukazuje z praxe aj detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková: „Čím viac pozornosti venujete sami od seba vašim deťom, tým menej o ňu musia bojovať. Spoločná hra sa osvedčila nielen pre budovanie vedomostí a zručností, ale aj ako základ pre dobrý rozhovor s dieťaťom akéhokoľvek veku. Kľúčom k správnej výchove je komunikácia.“

Aké sú benefity spoločnej hry pre rodinu podľa LEGO® Play Well Report 2024?

84 % rodičov tvrdí, že hra zlepšuje šťastie/celkovú pohodu ich rodiny

87 % rodičov tvrdí, že hra uľahčuje komunikáciu s ich dieťaťom

88 % rodičov tvrdí, že hra im pomáha budovať silnejšie rodinné väzby

86 % rodičov tvrdí, že hra im pomáha relaxovať ako rodine

Spoločná hra je napriek benefitom v ohrození

Medzi prekážky spoločnej hry podľa prieskumu spoločnosti LEGO patria postoj rodičov k hre, nedostatok času, peňazí aj vhodného priestoru na hranie. Dve tretiny rodičov tvrdia, že pri rodinnom hraní im prekážajú pracovné vyťaženie (62 %) a domáce práce (62 %). Významným faktorom je čas strávený na digitálnych zariadeniach.

Až jeden z piatich rodičov sa v prieskume vyjadril, že nikdy netrávia čas hraním sa ako rodina. Na Slovensku je až 30 %, pričom z 36 skúmaných krajín prekročili hranicu 30 % iba 4 krajiny. V prvej trojici sú Južná Kórea, Singapur a Belgicko. V Poľsku a v Maďarsku sa spoločnej hre nevenuje zhodne 17 % rodičov, v Českej republike je to 21 %.

Okrem spomínanej práce až 8 z 10 rodičov tvrdí, že hra nie je vždy prioritou. Rodičia – vrátane tých slovenských si myslia, že dieťa získa viac benefitov z hry s kamarátmi, domnievajú sa, že aj deti samotné by sa radšej hrali s rovesníkmi a zároveň je pre nich ťažké vymyslieť aktivity, ktoré by vedeli robiť spoločne s dieťaťom. 

„Hra s kamarátmi a s rodičmi nie je rovnocenná. S kamarátmi, rovesníkmi a súrodencam sú spoločné hry často o súťaživosti, v rodičovi má dieťa vzor. Mama býva zvyčajne emočnou oporou a otec predstavuje ciele a výzvy. Napodobňuje ich spôsoby spolupráce alebo aj spôsob zvládania možnej prehry. Navyše rodič prispôsobuje podmienky hry podľa schopností a veku dieťaťa. To rovesníci neurobia,“ dopĺňa M.Tóthová Šimčáková.

Rodičia sa cítia vinní, že sa s deťmi dostatočne nehrajú, ale chcú to zmeniť

Podľa LEGO® Play Well Report 2024 strávia rodičia v priemere za deň počas týždňa na digitálnych zariadeniach ako napr. telefón alebo laptop viac ako  4 hodiny. Pričom spoločnému hraniu sa s deťmi venujú len niečo viac ako 2 hodiny. Cez víkend je čas strávený na zariadeniach podobný, ale spoločného hrania je viac ako 3 hodiny. Šesť z desiatich rodičov pripúšťa, že čas na technológiách im môže brániť v tom, aby sa hrali viac spolu ako rodina. 

Prieskum spoločnosti LEGO ukázal, že dve tretiny rodičov majú výčitky, že sa s dieťaťom dostatočne nehrajú. Tri štvrtiny rodičov sú presvedčení, že deti majú dnes menej času a priestoru na hranie ako ich generácia. Na Slovensku je to 7 z 10 rodičov, podobne ako v Poľsku či v Maďarsku. V Českej republike to bolo 58 % opýtaných.

Deti i rodičia by to chceli zmeniť, spoločnosť LEGO im je pripravená pomôcť

V prieskume Play Well Study 2024 až 87 % rodičov a 88 % detí uviedlo, že by sa chceli spoločne viac hrať. „Spoločnosť LEGO chce rodinám pomôcť s touto neľahkou úlohou, a preto prináša novú iniciatívu Polhodinu pre rodinu. Aj 30 minút strávených aktívne v kruhu rodiny totiž môže mať významne pozitívny vplyv na zlepšenie a utuženie rodinných vzťahov,“ hovorí Iva Ambrožová, Marketingová riaditeľka LEGO Trading pre ČR a SR.

V rámci iniciatívy bude prebiehať celoročná mediálna komunikácia na Slovensku i v Českej republike. Súčasťou bude komunikácia cez ambasádorov, na Slovensku bude túto rolu zastávať známa influencerka Simona Salátová. Cieľom iniciatívy je celý rok rodičom pomáhať prekonávať bariéry spoločnej hry: ako si nájsť čas na hru, ako začať a zapojiť deti, ako nestratiť motiváciu a budovať si nové návyky - bez telefónu a spoločne. 

Môže sa vám páčiť

0 Komentárov