Rok 2017 rokom Martina Luthera

V roku 2017 je stredobodom záujmu celosvetových predajných a marketingových aktivít Nemeckej turistickej centrály (DZT) 500. ročné výročie reformácie. Tematická kampaň „Luther 2017 – 500 rokov od reformácie v Nemecku“ je vrcholom Lutherovej dekády. Zameriava sa na Martina Luthera ako symbolickú postavu reformácie aposla propagácie lokality Nemecko. V 500. jubilejnom roku reformácie je Martin Luther ako teologický autor tohto historického vývoja stredobodom mnohých podujatí avýstav. Popri súbežne prebiehajúcich Národných osobitných výstavách a podujatiach osvetľujú aj ďalšie akcie rôzne aspekty týkajúce sa Luthera a reformácie.Pod názvom „Reformácia v plnej sile“ spracúvajú tri súbežne prebiehajúce Národné osobitné výstavy túto tému so všetkými jej aspektmi a charakteristikami, pričom má každá z týchto výstav aj svoje vlastné obsahové a metodické témy. Tri Národné osobitné výstavy sa dopĺňajú, nadväzujú na seba a ponúkajú tak rozsiahly prehľad o rozhodujúcich momentoch reformácie. Od 12. apríla do 5. novembra 2017 
„Lutherov efekt. 500 rokov protestantizmu vo svete“, Berlín 
Výstava v objekte Martin-Gropius-Bau v Berlíne stavia dianie počas reformácie do globálneho kontextu a objasňuje medzinárodné účinky a interakcie. 

Od 4. mája do 5. novembra 2017 
„Luther a Nemci“, Eisenach 
Stredobodom výstavy na hrade Wartburg je vzťah medzi Nemcami a reformátorom, ktorý vôbec nebol jednoduchý a neustále sa inštrumentalizoval na rôzne účely. 

Od 13. mája do 5. novembra 2017 
„Luther! 95 pokladov – 95 ľudí“, Lutherovo mesto Wittenberg 
Výstava v Lutherovom dome/Augusteum poskytuje obraz o človeku Lutherovi a jeho svete, v ktorom žil. 


Nemecká turistická centrála vytvorila aj osem trás po stopách Martina Luthera, ktoré vedú krížom cez Nemecko: ako orientačná pomoc pre turistov, ktorí cestujú individuálne, spájajú tieto trasy 42 lokalít, ktoré sa viažu na život a pôsobenie reformátora. Východiskové a cieľové miesta ako aj dočasné stanice na trasách sú dobre dostupné autobusom a železnicou, autom či bicyklom. 

You Might Also Like

0 Comments