Nemecko nadchýna tradíciou a avantgardou

Európania podnikli v roku 2017 podľa monitora World Travel Monitor 20,4 milióna ciest do miest, okružných ciest a ciest za rôznymi podujatiami v Nemecku. S podielom na trhu vo výške dvanásť percent je Nemecko kultúrnou destináciou číslo 1 u Európanov pred Francúzskom (desať percent) a Španielskom (deväť percent).Najdôležitejším východiskovým trhom pre dovolenku za kultúrou v Nemecku sú podľa aktuálneho monitora kvality DZT USA s podielom na trhu vo výške 14 percent, potom nasleduje Veľká Británia (13 percent), Taliansko (desať percent) a Francúzsko a Švajčiarsko, ktoré majú po deväť percent. 49 percent zahraničných hostí sa zaujíma o pamätihodnosti, 36 percent o ponuku v oblasti umenia a kultúry a 34 percent o mestá, lokality a architektúru.

Ohnisko kultúry
Nemecko sa vyznačuje širokou a rozmanitou kultúrnou ponukou od historických svedectiev po pulzujúcu súčasnú kreatívnu scénu. 44 lokalít svetového dedičstva UNESCO ponúka rôzne možnosti na oboznámenie sa s kultúrnym a prírodným dedičstvom ľudstva. Viac než 6700 múzeí priláka 15 miliónov návštevníkov ročne. 500 javísk predstavuje najhustejšiu sieť divadiel na svete, tretina všetkých operných predstavení na celom svete sa odohráva práve v Nemecku. V jedinečnej kultúrnej ponuke zohráva dôležitú rolu aj literatúra s viac než 2000 vydavateľstvami a Medzinárodným knižným veľtrhom vo  Frankfurte,  ktorý  je  najväčším  obchodným  centrom  pre  tlačené a digitálne obsahy. Široké hudobné spektrum siaha od klasickej hudby až po medzinárodné rockové a popové skupiny alebo dídžejov. K turistickým atrakciám patrí aj 200 lifestylových a fashion eventov ročne, documenta v Kasseli ako popredná výstava súčasných výtvarných umení alebo z herného priemyslu hlavná výstava gamescom.

Vynikajúci imidž
Nemecko je celosvetovo vnímané ako významná kultúrna lokalita. Index GfK Nation Brands Index  2017  pridelil  značke  Nemecko  prvé  miesto  v porovnaní  s 50  národmi. V indexe Travel & Tourism Competitiveness Index Svetového ekonomického fóra získalo Nemecko pri indikátore Cultural Ressources 6,3 zo 7,0 možných bodov.

Cielený marketing
„Vynikajúca kultúrno-historická ponuka je podstatnou súčasťou našej značky“, vysvetľuje Petra Hedorfer, predsedníčka predstavenstva DZT. „Pomocou cieleného tematického marketingu sa snažíme tento aspekt priebežne zlepšovať. Pri koncipovaní a realizácii našich celosvetových tematických kampaní využívame hlavne šance digitalizácie. 100. výročie založenia Bauhausu je vynikajúcou príležitosťou na ďalšie zlepšenie tohto profilu značky a upevnenie pozície Nemecka ako poprednej kultúrnej destinácie.“

100 rokov Bauhausu: z Nemecka do sveta a späť
Škola Bauhaus, ktorú otvoril v roku 1919 Walter Gropius 1919 vo Weimare, do značnej miery ovplyvnila klasickú modernu na celom svete. Od roku 1996 patrí Bauhaus a jeho lokality vo Weimare a Dessau do svetového dedičstva UNESCO. Originálnymi budovami Bauhausu, ktoré sa môžu pochváliť statusom lokality svetového dedičstva, sú okrem toho Továreň Fagus v Alfelde, sídliská Berlínskej moderny, sídlisko Weissenhofsiedlung v Stuttgarte a škola Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, ktorá bola otvorená v roku 1930 v Bernau bei Berlin. Aj Bauhaus ako inštitúcia dostala  toto ocenenie za svoje koncepčné zmýšľanie, pri ktorom sa sociálne a spoločenské aspekty stali súčasťou tvorby komplexnej moderny ďaleko nad rámec architektonických návrhov. Mnohé projekty, ktoré sme iniciovali na celom svete v roku 2019, ústia do jubilejného programu v Nemecku. Výstavy, eventy a múzeá dokumentujú turistom, ktorí sa vydajú za kultúrou, silu, ktorú vyžaruje Bauhaus z Nemecka do celého sveta. DZT venuje tomuto jubileu celosvetovú tematickú kampaň.

O DZT
Nemecká turistická centrála (DZT) je národným úradom cestovného ruchu Nemecka s hlavným sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Z poverenia Spolkového ministerstva hospodárstva a energie (BMWi) zastupuje Nemecko ako krajinu cestovného ruchu a na základe uznesenia Nemeckého spolkového snemu ju toto ministerstvo podporuje. DZT vyvíja a komunikuje stratégie a produkty, aby ďalej rozširovala pozitívny imidž nemeckých turistických destinácií v zahraničí a podporovala cestovný ruch do Nemecka. Na to prevádzkuje 31 zastúpení po celom svete. Bližšie informácie nájdete na našom online tlačovom centre na adrese www.germany.travel/presse.

You Might Also Like

0 Comments