O Nemecko je naďalej mimoriadny záujem

Nemecká turistická centrála (DZT) bilancuje rok 2017 s ôsmym rekordným výsledkom po sebe: od januára do decembra bolo podľa predbežných údajov Spolkového štatistického úradu zaregistrovaných 83,9 miliónov prenocovaní medzinárodných hostí v ubytovacích zariadeniach s minimálne desiatimi posteľami, teda o štyri percentá viac ako v porovnateľnom období minulého roka. Petra Hedorfer, predsedníčka Nemeckej turistickej centrály (DZT), k tomu vysvetľuje: „V nanajvýš konkurenčnom prostredí sa nám podarilo počas celého roka 2017 zaznamenať opäť dynamický nárast. Upevnili sme svoju špičkovú pozíciu ako cieľ služobných ciest, lokalita veľtrhov a destinácia kongresov. A navyše zaznamenáva Nemecko ako turistická krajina rozmach aj na medzinárodnom trhu. So svojou vynikajúcou pozíciou na trhu je Nemecko pre zahraničných hostí skutočnou alternatívou k iným etablovaným dovolenkovým destináciám ‚Germany simply inspiring‘“. Objem prenocovaní zo Slovenska Od januára do novembra 2017 bolo zaznamenaných 407.511 prenocovaní slovenských hostí, čo zodpovedá nárastu 2,7 percenta. 

Nemecko je pre slovenských hostí obľúbenou destináciou s podielom na trhu vo výške 11 percent“, poznamenáva k pozitívnym výsledkom Laszlo Dernovics, vedúci zahraničného zastúpenia pre Rakúsko a Slovensko a regionálny manažér pre juhovýchodnú Európu Nemeckej turistickej centrály (DZT). „Väčšina ciest zo Slovenska do Nemecka je služobných s podielom 46 percent, po ktorých nasledujú súkromné cesty s28 percentami. Podiel dovolenkových ciest predstavuje 26 percent“, hovorí Dernovics.
                       
Vývoj v nemeckých metropolách a na vidieku
Vrámci mestského turizmu ostáva Berlín spočtom prenocovaní slovenských hostí 33.228 od januára do novembra 2017 na vrchole. Na druhom mieste je hlavné mesto Bavorska Mníchov s počtom prenocovaní 22.091 a nárastom 16,9 percent. Vynikajúci nárast sme zaznamenali aj v Kolíne (+ 77,1%) a v Norimbergu (+33,7%). Spomedzi spolkových krajín je Bavorsko s počtom prenocovaní 122.894 a nárastom 6,7 percenta počas prvých jedenásť mesiacov roka najsilnejším motorom nárastu pri počte prenocovaní hostí zo Slovenska, po ňom nasleduje Bádensko-Württembersko s počtom prenocovaní 57.868. 

„S tematickými kampaňami DZT a základnými témami sa nám podarilo získať viac slovenských hostí aj pre dovolenku v nemeckých regiónoch, čím sme prispeli k posilneniu vidieckych oblastí, hovorí Laszlo Dernovics, vedúci zahraničného zastúpenia pre Rakúsko a Slovensko a regionálny manažér pre juhovýchodnú Európu Nemeckej turistickej centrály (DZT). Incomingový turizmus ako významný hospodársky faktor. Turizmus prispieva podľa Nemeckého inštitútu pre hospodársky výskum k hrubej tvorbe hodnôt v národnom hospodárstve viac ako strojárstvo alebo maloobchod. Zahraniční hostia, ktorí tu nocujú, vygenerujú takmer 30 percent turistických výdavkov na spotrebu v Nemecku so sumou okolo 37 miliárd EUR.

You Might Also Like

0 Comments