Stratili ste uložené dáta? Pomôžeme vám!


Po­dob­ne ako iné elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia, aj pa­mä­ťo­vé mé­diá ­ma­jú ob­me­dze­nú ži­votnosť. Čas­tokrát sa môže stať, že pres­ta­nú pra­co­vať zo dňa na deň, a to bez to­ho, aby na blí­žia­cu sa po­ru­chu upo­zor­ni­li vop­red. Iný situácia je, keď dojde k mechanickému poškodeniu spôsebenému pádom alebo nevhodným používaním. Takto nefunkčné uložisko sa nepokúšajte opravíť sami, obráťte sa radšej ako my na odborníkov z firmy Macrofer, ktorí vám vedia uložené dáta zachrániť.Ako postupovať v prípade, že dojde k spomínanému poškodeniu? V prvom rade je nutné zistiť závadu, úspešnosť záchrany stratených dát je 80 - 90 %, avšak existujú aj prípady, kedy si sami odborníci nedokážu poradiť pri obnove všetkých dát. Samotná záchrana závisí od spôsobu poškodenia disku. Ak ide o neznámu závadu, celý proces môžete trvať dlhšie – aj niekoľko desiatok hodín. 


Vo väčšine prípadov sa presne určí druh poškodenia, následné riešenie problému, cenové rozpätie a čas potrebný na obnovu dát. Ak klient súhlasí, následne prebehne obnova údajov. Obnovené údaje sa po záchranne následne ukradajú na nový, funkčný disk alebo iné médium. Konkrétnu výšku ceny opravy odhadnú v Macroferi, akonáhle zákazník doručí disk do servisu a overia mieru jeho poškodenia. Klient sa potom môže rozhodnúť, či si nechá údaje obnoviť.
Netreba však zabudnúť ani na dobrú radu do budúcnosti, ako sa vyhnúť podobnými prípadom. Zálohujte si častejšie svoje dáta, najlepšie na viacero diskov a počítačov, používajte kvalitné zdroje a nepodceňujte tiež údržbu počítačov a pevných diskov. Či už ste stratili účtovne údaje, zmluvy, firemnú korešpondeniu alebo rodinné videá a fotografie, tieto dáta sú pre vás dozaista veľmi cennými, preto neváhajte a konktaktuje firmu Macrofer, ktorá sídli v bratislavskom Ružinove.

You Might Also Like

0 Comments