Po bratislavských vínnych pivniciach


Prvý ročník podujatia „po bratislavských vínnych pivniciach“ sa konal posledný októbrový víkend. Unikátnosť projektu spočívala predovšetkým v tom, že ako jediný svojho druhu reprezentuje súčinnosť tretieho sektora, ako organizátora so samosprávou, reprezentovanou Bratislavským samosprávnym krajom, Hlavným mestom SR - Bratislavou a jej mestskými časťami, kde sa do dnešných čias dorába víno. Nechýbalo ani podnikateľské prostredie zastúpené bratislavskými vinohradníkmi a miestnymi gastro prevádzkami.
Návštevníci mali možnosť počas dvoch dní degustovať vynikajúce prešporské vína od 27 vinárov a vinohradníkov a navštíviť ich aj na miestach, kam by sa ináč nedostali. Počas potuliek po pivniciach sa stretli aj s autorom publikácie o vinohradníctve „Víno v prameňoch“ Štefanom Hrivňákom. Podujatie bolo podporené aj zaujímavým sprievodným programom.

V porovnaní s inými vinárskymi podujatiami bola pre účastníkov zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava Shuttle busmi, ktoré celú dobu premávali na trase podujatia z Devína cez Nové Mesto, Raču až do Vajnor. Cieľom podujatia bolo oživiť staré vinohradnícke tradície Bratislavy v tých mestských častiach Bratislavy, kde sa dorába víno, ale najmä pozvať a propagovať túto jedinečnú akciu a podporiť tak najmä samotných vinárov a vinohradníkov k ich rozvoju.

Účastníci mali jedinečnú príležitosť degustovať vynikajúce prešporské vína na miestach, kam by sa ináč nedostali. Súčasťou bola aj špeciálna degustácia vína v unikátnych priestoroch historickej pivnice pod Nemeckým kultúrnym domom v Rači, kde sa skladuje farské a obecné víno. Umožnilo to návštevníkom spoznať atmosféru starých i novších vínnych pivničiek a vytvorilo priestor pre debaty o tajomstvách výroby vína s lokálnymi vinármi.

Viac informácií o podujatiach, ktoré organizujú nájdete na: www.slovakiawinetour.sk

Zdieľaj na Google Plus